Vær opmærksom på følgende hvis du optager sælgerfinansiering i forbindelse med køb af ejendom:

  • Under hvilke betingelser kan Långiver forlange lånet indfriet før tid (foruden mislighold)?
  • Hvad er omfattet af mislighold?
  • Hvis du selv ønsker at indfri lånet tidligt er det så muligt? Skal du betale ekstra for det (overkurs)?
  • Hvad er etableringsomkostningerne?
  • Kan du overdrage gælden til en anden i tilfælde af at du sælger ejendommen?
  • Er du forhindret i at optage anden gæld?